Våra samarbetspartners använder våra vagnar till uthyrning eller utlåning.

Vi är mycket glada och stolta över att företag som Köpenhamns flygplats,
Kolmården och Region Skåne använder våra vagnar.